4 jun 2006Cousas que pasaban no ano 1924 na nosa historia cultural
Tamén na Galiza podemos falar dos felices anos 20, cando menos no campo cultural.
Na xeira de 1924 nacía El Pueblo Gallego e tamén a revista Ronsel e a Céltiga de Blanco Amor en Bos Aires, e estreábase a película Maruxa, con textos en galego de Lugrís Freire.
E morría Johán Vicente Viqueira, nacía o poeta Faustino Rey Romero e o Gaiteiro de Soutelo arrasaba América adiante.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Nice colors. Keep up the good work. thnx!
»

Anónimo dijo...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»

Anónimo dijo...

I find some information here.