10 sept 2007


rENXEN AS eNGRANAXES
La Región 10 setembro

Dous anos. Cumpridos xa dous anos da posta en marcha do goberno bipartito, hai que recoñecer que renxen as engrenaxes do pacto que deu pé a este goberno. A dimisión ou cese de Antón Losada é só o último acto dunha serie de desencontros sucesivos que deturpan a imaxe do goberno socialista-nacionalista. O máis grave do asunto é que as críticas choven non só, como era de agardar, dende a oposición do Partido Popular (bastante despistada, de todos os xeitos), como dende os sectores máis próximos ó propio goberno progresista. Por poñer algúns exemplos, nesta mesma semana publicáronse artigos moi críticos de Manuel Rivas e Manuel Bragado a propósito do escándalo dos “pluses” dos altos cargos: en palabras do primeiro deles, “trátase de algo moralmente insostíbel. E algo que non é explicábel dende a ética, non pode ter tampouco un sentido práctico. En Galicia non só hai que cambiar o futuro, senón cambiar o pasado. Esa prebenda do Plus dos 15.000 fede a pasado. A corporativismo de Antigo Réxime.”
Moito máis duro aínda era Xosé M. Sarille cando afirmaba “O bipartito non ten proxecto e sitúase xa entre os peores executivos do ciclo democrático que xa é dicir (prestiges aparte). Unha política de anécdotas, sen que se fale nunca dos grandes temas pendentes, a natalidade, o caos urbanístico, o desequilibrio territorial, a morte do idioma, a necesaria reforma administrativa, a comarcalización”. Sobra dicir que os tres nomes citados se moven no campo cultural e na órbita do nacionalismo e que pediron o voto para o BNG en diversas ocasións.
Áreas blindadas. O modelo de reparto de poder escollido ten eivas de difícil solución. Sempre é positivo consensuar e intercambiar posicións, dialogar ata chegar a puntos comúns, converxer nun relato común das necesidades do país (na liña que apuntaba M. Rivas). Pero moitas veces semella que non se trata diso, senón só de repartir o poder en “áreas blindadas” para asegurar a presenza dos votos propios nas próximas eleccións: é posible tal cousa cando a política ten hoxe unha complexidade que necesita da complicidade de tantos actores? Pode unha consellería “facer a guerra” por si soia sen o acomodo das outras ou mesmo en direccións contraditorias? O que temos “máis parece o reparto dun botín de guerra que a distribución de áreas de goberno” di un comentarista no meu blog e sospeito que non é do Partido Popular.
As engrenaxes renxen e a opinión pública percíbeo. Cando os dous socios de goberno se pelexan a cara de can pola presenza de cada forza política na TVG, que cabe dicir das promesas de transparencia e obxectividade nos medios de comunicación públicos? Como xustificar o bochorno dunha visita ó país do ministro de cultura na que non figura como convidada a propia conselleira de cultura?
Ideas ou intereses? Sobran os exemplos sobre a primacía dos intereses sobre as ideas. Intereses políticos lexítimos de cada forza de goberno, pero que poden enturbar o panorama e ocultar a propia acción positiva de goberno. Creo que hai ideas interesantes neste goberno, por exemplo en Medio Ambiente, en Medio Rural, en Ordenación do Territorio, en Vivenda, etc. Falta que esas ideas se convertan, na maior parte dos casos, en realidades. A oposición dos medios máis conservadores vai ser brutal (velaí as liortas ridículas sobre os mandilóns nas Galescolas), pero con iso xa se contaba. Hai mesmo campos nos que pouco avance se constata, aínda no campo das ideas novas: Cultura e Normalización Lingüística, por exemplo. Renxen os engrenaxes, pero o goberno está a tempo de buscarlle solución e poñelos en perfecto estado. Terán, iso si, que pensar máis en gobernar e menos nos minutos que saen
en televisión.

(Imaxe: Cástor e Pólux, Museo do Prado)

52 comentarios:

Marcos Valcárcel López dijo...

Antes de nada, deixenme darlle as grazas polas súas palabras a Xoán da Coba que xa leu este artigo tomando un cortado, tal como comenta noutro post máis abaixo (O bipartito...). Sobra dicir que o artigo é fillo das reflexións habidas nesta casa nos últimos días e de seguro contén moitas ideas compartidas ou achegadas por varios de vostedes. Graciñas.

Anónimo dijo...

Son unánimes as críticas aos sobresoldos para os políticos funcionarios. Nunca unha medida suscitou tamén unanimidade en contra. Se quere recuperar o pulso do país, este goberno debería rectificar de inmediato.

Anónimo dijo...

Na vez de "tamén" léase "tanta".

Anónimo dijo...

Cito de memoria algúns artigos xornalísticos en contra dos sobresoldos. Vostedes poden completar a nómina (nunca mellor dito) de autores.

Rivas, Bragado, Pereiro, Vence, Caneiro, Martínez Bouza, Valcárcel, Perfecto Conde, etc.

Anónimo dijo...

Tamen en La Voz,artículo de Gurriaran, sindesperdicio analiza o tema moralmente comparativo, con as outras persoas que quedan fora.

Anónimo dijo...

Penso que o mais preocupante para o bipartito é que o distanciamento dos intelectuais, do que se fala noutra entrada deste blog, é que neste caso reflicte a desilusión real dunha parte significativa (¿?) do seu "público obxectivo", do "seu votante natural" (coincidencia que non sempre ten lugar) ... de non cambiar drasticamente fondos e formas serán moitos os que comezarán a seguir o guión, xa escenificado en Cataluña, do Camiño da Abstención (xa veremos s remata sendo un drama, unha comedia, un relato épico...... un pouco de todo)

O desinterese pola política partidista esténdese, así a titulo persoal podo dicir que hai meses que xa no leo artigos nin información sobre a política galega e española, e moito menos entrevistas ós políticos de profesión ... farteime de non atopar neles nada interesante... é unha magoa pero nin a curtopracistas chegan... voume de vacacións...

Anónimo dijo...

Moita importancia lle dan vostedes ao papel dos intelectuais na Galiza.O PP contou moi pouco co seu favor e estivo 16 anos no poder.
Coido que ,máis ben,aos partidos preocúpalles ter prensa e medios afíns.

Anónimo dijo...

E aquí cando botamos de menos as persoas que deberan estar nese goberno, polo menos na banda nacionalista. Eles non aturarían nin as componendas dos seus socios no tema dos sobresoldos, nin os aires de grandeur de certa conselleira nacionalista.

Anónimo dijo...

Podería citarnos varios nomes que, segundo vostede, deberían estar no goberno e aos que lle presupón que non aturarían componendas nin aires de grandeur? Grazas de antemán, máis que nada é por saber.

Anónimo dijo...

Pois a persoas que desde o nacionalismo levaraon ao BNG a estar onde está, despois de moitos anos dando o callo sen tocar a moqueta do poder. Son as persoas que me levaron a min, un chaval que medrou nun entorno non politizado, a asisitir a un mitin do PSG en 1986, con 18 anos. E que cando ía aos mítins do BNG vía alí xente moi razonable, coa que compartir ideas: Beiras, Feixoo, Encarna Otero.
Aí ten vostede a miña resposta. Agora dígame vostede en que ideas ou políticos (aínda) confía?

Anónimo dijo...

Vaia, é vostede máis novo do que eu pensaba. A confusión derívase de que pensa e actúa coma o típico vello dod rural galego creado polo estereotipo, sempre coa sospeita e coa desconfianza como metodoloxía vital.

Anónimo dijo...

Son mais novo, si, e non me disgusta a comparación que fai, e cando menos non vou de "yo ya estoy de vuelta de todo, neniño".
Pero aínda non respondeu á pregunta.

Marcos Valcárcel López dijo...

Por certo, anotar que Encarna Otero xa manifestou a súa opinión nos sobresoldos. Beiras ten palestra en GH pero creo que non dixo nada (supoño que nesta fase non quere arriscarse a saírse das canles partidarias). E sorprende sobre todo, neste tema e noutros, o silencio do citado Alberte Feixoo, noutras ocasións tan presente na prensa. Alguén sabe se abandonou a política activa ou se está retirado deste rebulir mediático-político??

Anónimo dijo...

Respondereilla cando teña máis vagar, que agora teño que saír. Pero xa lle adianto que, para min, "confiar" ou "crer" en ideas ou políticos non ten, en si mesmo, ningún valor. O mundo do sagrado, coido, debe quedar reducido ás igrexas.

Anónimo dijo...

Tamén me parece un auténtico desatino o complemento consolidado dos 15.000 €. Non hai por onde collelo.

Anónimo dijo...

Son, en efecto, ben significativos os silencios de Beiras e Alberte.

A partir da última asemblea nacional, no BNG produciuse un feito de calado que foi escenificado o pasado Día da Patria: a asunción da unidade de acción política e realización do debate interno en instancia interna. Desde logo, non é alleo a tal circunstancia o feito de que tanto Beiras como Rodríguez Feixoo formen agora parte da Executiva Nacional; pero ata o propio Camilo Nogueira parece ter bastate asumida tan postura, vía silencio (real ou aparente) ou dedicación a outros mesteres analíticos.

Ignoro se tal circunstancia ten algo que ver (vía quid pro quo) co desenlace do caso Antón Losada; o meu punto de vista sobre tal caso espero que sexa publicado proximamente, e en todo caso non abunda en tales pormenores. O demais, incluída algunha consideración realizada noutros fíos, nalgún caso referido a consideracións miñas, deixarémolo correr, que outras ocasións haberá; por moito que no reparto de culpas -que de culpa falamos sobre todo mediando a lexislatura, non de acerto- advirta obvia desproporción, coma outras veces, ou psicoloxismo.

Anónimo dijo...

Porque no engraso los ejes,
me llaman abandonao.
Porque no engraso los ejes,
me llaman abandonao
Si a mí me gustan que suenen,
pa qué los quiero engrasaos?

Anónimo dijo...

Cuspidiños... pero dos outros non esperabamos nada.
No dos 15 mil euros, é moi curioso. Produciuse unha alianza de todos os políticos oficiais contra o sentir das xentes. Benzón a Encarna, tan alcumada outrora de falla de nivel, como arestora gabada pola coherencia do seu incómodo discurso.
Encarna, que pareces figura de Asorey cos teus ollos gazos e sorriso amable, benzón... e non dimitas que é o que queren...
A este paso, a inhibición estoupará e aparecerá algo alternativo e antiestablishment dentro do sistema... como Sharko... que como en Francia, arrepañará xentes descolocadas e defraudadas de aquí e de aló.
Ai ai ai que me sabe a Calisai...

Anónimo dijo...

¡Vaia,Arume dos piñeiros,arrancando de Atahualpa Yupanqui...!

Yo tengo tantos hermanooos
que no los puedo contaaarr

Marcos Valcárcel López dijo...

QUINTANA NA TVg:
viron vostedes onte luns a Quintana na TVG. Con qué rapidez botou balóns fóra no tema sobresoldos? Veu dicir (para os que non o viran) que a culpa foi do PP, por unha enmenda que presentaron, e que non pasa nada, que dentro dun tempo farán outra Lei da Función Pública. Significa iso que mentres non van cobrar o plus os altos cargos ou que?

Anónimo dijo...

Toma, nenito, un caramelito...

Anónimo dijo...

O que son é unhos jetas...

Anónimo dijo...

Non, non vin esa entrevista na TVG, pero si lin hoxe a reseña de prensa. E quedei estupefacto.

Sostén Quintana que o dos sobresoldos foi debido a unha emenda do PP, que os nacionalistas e socialistas aceptaron por mor de lograr un consenso. Porén, o PP rematou votando en contra da lei.

Daquela, aquí hai algo que non cadra: se só o fixeron por lograr o acordo e se despois non houbo tal, por que mantiveron a emenda do PP?

Agora, tira da chisteira unha hipotética supresión do plus retributivo nunha futura Lei da Función Pública.

Aquí, de novo, hai algo que tampouco cadra: se había conciencia de que non era de recibo ese plus, a que vén a agardar a unha futura Lei? Por que non se suprimiu desta vez o polémico "complemento retributivo" en en de adialo a un futuro incerto?

En fin, o asunto este dá a sensación de que 1) ou ben o que pasou foi debido a unha absoluta descordinación entre partido, grupo parlamentario e Vicepresidente, isto é, a que son unha panda de negados e inútiles que non merecen o soldo que gañan; ou 2) que se trata dunha nova tomadura de pelo dun mal aprendiz de predistixitador que trata inutilmente de facer desaparecer, por arte de birlibirloque, o corpo do "delicto".

Francamente, non sei cal das dúas posibilidades é a máis terrorífica.

Anónimo dijo...

... en vez de adialo a un futuro incerto? (tiña que dicir)

Marcos Valcárcel López dijo...

SEGUNDO EL PAIS, O QUE DI AGORA QUINTANa:
Quintana propone suprimir el plus de 15.000 euros en una nueva reforma legal
F. V. - Santiago - 11/09/2007
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, se mostró ayer partidario de eliminar el plus de 15.000 euros para los funcionarios que hayan ocupado altos cargos establecido en la última reforma de la ley gallega de la función pública y que, pese a haber sido aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, en los últimos meses ha sido objeto de una intensa polémica alentada desde algunas organizaciones sociales y varios medios de comunicación.

La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Quintana defendió la modificación de la ley durante su participación en la primera edición de esta temporada del programa de TVG Hai Debate, apenas unos días después de la crisis abierta por las quejas de su departamento contra los informativos de la televisión pública. El vicepresidente, que fue recibido a la entrada de la sede de TVG por el director general de la compañía, Benigno Sánchez, se mostró comprensivo con las críticas que el plus ha recibido y sugirió que un buen momento para su supresión será cuando se tramite la nueva Ley de la Función Pública que el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, anunció la pasada primavera.

El líder nacionalista atribuyó la incorporación del plus a la ley a una enmienda del PP que fue aceptada por PSdeG y BNG para conseguir la aprobación de la reforma por consenso. La reforma de la ley salió adelante el pasado 17 de julio con el voto favorable del PSdeG y del BNG, pero con el el rechazo del Partido Popular a pesar de que 21 de las 39 enmiendas incorporadas al texto eran suyas.

Durante su participación en el programa, Quintana sorteó todas las preguntas relacionadas con la destitución de su número dos, Antonio Losada, insistiendo una y otra vez en que se trata de una dimisión que debe ser interpretada como un hecho absolutamente "normal" que obedeció a "motivos personales". El vicepresidente consideró "lógico", no obstante, que la oposición "y algún medio de comunicación" especule con otras posibles causas, porque "cada uno tiene derecho a decir lo que quiere". En todo caso, precisó, el cambio tampoco afectará al BNG, porque su política es la que decidieron los militantes en la última asamblea celebrada por los nacionalistas gallegos.

El responsable de la política social de la Xunta negó, en todo caso, que los desencuentros en el seno del Gobierno entre socialistas y nacionalistas vayan a más a medida que avanza la legislatura. En su opinión, todo lo que sucede es "normal", porque fuerzas políticas diferentes tienen a veces distintas formas de interpretar la realidad, aunque tenga un programa de gobierno común. "Lo que sucede", explicó, "es que no existe una cultura de coalición". "Con el tiempo todos nos iremos acostumbrado", aventuró.

Anxo Quintana negó también que tenga problema alguno con determinados medios de comunicación y singularmente con Televisión de Galicia. "Los medios hacen uso de su autonomía". "Lo bueno", añadió, "es que cuando algo no gusta" todo el mundo es libre de dejar de comprar un periódico, cambiar el dial de la radio o sintonizar otra emisora de televisión.

Durante la entrevista, Quintana defendió de nuevo la transferencia de Tráfico a Galicia y se mostró optimista sobre los futuros Presupuestos del Estado, porque "nunca el Gobierno necesitó tanto al BNG".

Anónimo dijo...

sOBRE OS SOLDOS, opina A. Conde:
Soldos para a independencia
Remataba agosto e andaba alporizado o gali�eiro. Galos peteiros encristados, pitas chocas chocando, pitos tolos toleando e un coro de sabinas facendo o pranto, salmodiando monsergas, en fin, amolando. Fal�base do soldo dos pol�ticos, ese faris�ico esc�ndalo. Calquer cargo medio alto de calquer empresa de medio fuste ga�a m�is ca un pol�tico cheo de responsabilidades e controis de todo tipo.

Dende o parlamentario � medi�tico, dende o xudicial ata ese qu� dir�n que, afortunadamente, tolle tantas iniciativas non sanctas un pol�tico en exercicio ve sometido a elas o seu labor e maila s�a persoa, mal que lle pese. A m�n par�ceme ben. Tam�n me parecer�a ben unha lei como a inglesa que defendese da calumnia e da difamaci�n a todos cantos andan nos papeis. Desafortunamedamente non a hai.

Polo que eu vin e sei, na empresa privada non pegan pancada os m�is dos altos cargos. Tr�tase dun exemplo exaxerado, pero imos deixalo tal cal, nese desmedido non pegan pancada, a fin de millor nos entender. Entanto, os empregados, os chamados curritos non te�en respiro. Dito isto, conv�n aclarar, tam�n polo que eu vin e sei, que na administraci�n p�blica sucede c�seque � rev�s. A laboriosidade funcionarial ten m�is ben pouco que ver co concepto de servidor p�blico anglosax�n; por recorrir de novo a unha xeograf�a pr�xima, mar por medio. Os altos cargos traballan a destallo.

Agora o gali�eiro alpor�zase por causa deses quince mil euros anuais. Debo confesar que a m�n non me molestan. Un pol�tico, estando ben pagado e co seu futuro dono dunha solvencia as� manifestada, � moito m�is dono dos seus actos e moito menos susceptible de corrupci�n que non o estando.

Certo que, a seguido da consolidaci�n dese grao e dese nivel econ�mico, debe seguir un endurecemento da lei anticorrupci�n e unha maior intensidade de control por parte dos �rganos de inspecci�n.

S� as� veriamos noutro horizonte o levantamento de grandes e in�teles obras, en apariencia de uso p�blico, pero en esencia de desfrute persoal, expresado este no sentido que cada un dos lectores decida entender en cada caso. De paso, � exercicio da pol�tica, � estar ben remunerado, acodir�an os m�is capaces da sociedade civil e non a manchea de fontaneiros que hoxe o detentan, contribuindo � seu deterioro e desprestixio. E necesitamos prestixiar o exercicio da responsabilidade p�blica. Urxentemente.

Anónimo dijo...

Se me permiten mudar de tema, quixera que desen a súa opinión sobre esta noticia:


El Cercle d'Estudis Sobiranistes ha presentat el manifest per a la independència, on el vocal del CGPJ ha fet una defensa dels nous catalans.

El Cercle d'Estudis Sobiranistes, presidit pel magistrat Alfons López Tena i l'escriptor i professor de dret Héctor López Bofill, ha presentat avui a Barcelona el seu manifest, que fa una crida a treballar per l'autodeterminació. El Cercle aplega intel•lectuals i professionals que creuen que la via autonomista està esgotada i que 'no hi ha cap més sortida que la independència', segons que ha explicat López Bofill. Vilaweb ha preparat un vídeo de l’acte.
En l’acte de presentació, López Tena ha fet una defensa aferrissada dels nous catalans. Ha declarat que els independentistes no tenen per què anar contra Espanya, sinó tan sols a favor de Catalunya: ‘Jo sóc fill d'andalús. M'estimo Espanya i la llengua castellana. Però Espanya no és el meu país. Era el país del meu pare. Però no és el meu’. En la mateixa línia s'ha postulat el diputat escocès de l'SNP Therry Gibson qui s'ha mostrat convençut que els catalans d’origen andalús o castellà també es beneficiarien d'una Catalunya independent. "Ha arribat l'hora de la independència. No veig cap raó per la qual Catalunya no pugui ser un estat independent", ha conclòs.

'Vista la crisi palpable que viu la societat catalana en tots els àmbits: social, econòmic, cultural, lingüístic, i la situació de paràlisi de la classe política, l'única sortida és la independència', ha afirmat, convençut, López Bofill.

El Cercle ha nascut per donar resposta al que consideren un esgotament de la via autonomista que està portant Catalunya a una 'decadència econòmica i social' i fa impossible desenvolupar polítiques competitives i de benestar i debilita la identitat cultural i lingúística. El grup ha dit que estaria disposat a col•laborar amb els partits polítics que han defensat el dret a l'autodeterminació: CiU, Esquerra i ICV. De fet, Hèctor López Bofill ha definit el grup com un 'braç intel•lectual i acadèmic' d'un moviment que pretén implicar tota la societat, tant dirigents polítics com empresarials i socials.

L'acte d'avui ha comptat amb el suport explícit de l'Scottish Nacional Party d'Alex Salmond, a través del diputat Kenneth Gibson. El partit nacionalista que governa Escòcia està decidit a convocar un referèndum d'autodeterminació el 2010.

Entre els membres de la plataforma hi ha Carme Laura Gil, Jaume Renyer, Pilar Dellunde, Roger Buch, Fèlix Martí, Albert Batalla, Miquel de Palol, Xavier Solano i Albert Royo. La intenció del Cercle és de traçar el 'full de ruta' cap a la independència, una fita, diuen, que ha d'arribar 'en tot cas, abans del 2014'.


MANIFEST

Catalunya viu un moment crític. La situació de dependència d’un Estat que ens és contrari, la manca d’un Estat propi, està conduint la nació a la decadència econòmica i social, a la impossibilitat de desenvolupar polítiques competitives i de benestar, i a l’afebliment dels trets d’identitat cultural i lingüística imprescindibles per cohesionar la societat. Les condicions són pèssimes per assumir les oportunitats de la globalització i la competència en els mercats europeu i mundial, el progrés científic i tecnològic, la preservació de la singularitat cultural, la societat del coneixement, la nova immigració o la sostenibilitat mediambiental. D’altra banda, els intents per reformar l’estatut polític que evitin aquesta davallada han estat infructuosos i la reforma estatutària de 2006 s’ha encallat en el ja crònic incompliment per part de les institucions de l’Estat espanyol i a l’espera dels pronunciaments d’un Tribunal Constitucional sense garanties d’imparcialitat i al servei de la nació espanyola, que anorrearan l’Estatut.

Entenem que la via autonomista es troba esgotada, que el problema essencial dels dèficits que pateix la nació rau en la política de discriminació econòmica, cultural i social contra Catalunya que sistemàticament exerceix l’Estat espanyol, avalada pel disseny constitucional sorgit d’ençà de la transició, que impedeix al poble de Catalunya i al seu Parlament decidir el futur de la nació, reduint l’autogovern a una mera descentralització administrativa i escanyant la societat catalana detraient-li any rere any més d’un 10% del P.I.B., més de 19.000 milions d’euros que cada any van a Espanya i no tornen.

No ens resignem a la decadència i la desaparició, no volem perdre la dignitat i l’orgull de ser catalans, és l’hora del tremp dels homes i les dones lliures i patriotes, i d’establir les condicions per decidir la constitució de Catalunya en Estat independent integrat a la Unió Europea, en exercici del dret d’autodeterminació reconegut per Nacions Unides per a tots els pobles, en aplicació del principi democràtic, i en el marc dels Convenis de Viena sobre Tractats internacionals i de successió d’Estats.

Cal que els estaments polítics, socials i cívics responguin amb l’ambició necessària per fer de Catalunya una nació que assumeixi les pròpies responsabilitats i decisions, que donin forma i sentit al batec d’una societat que no es resigna, i que bandegin la desorientació, l’absència de gosadia, la tenalla de les servituds cap als poders fàctics espanyols, la manca d’honestedat i la incompetència, que han conduït a una bona part dels nostres representants a un atzucac que els impedeix plantar cara a la crisi i oferir una solució sobiranista creïble i viable.

Una majoria social favorable a la constitució d’un Estat propi exigeix que la sobirania centri l’agenda política, social i cívica de la nació amb un pla seriós i pautat, basat en un debat sincer i complet entre els partits, les organitzacions socials i les institucions, que basteixi espais i accions de sobirania i culmini amb un referèndum d’independència. Estem convençuts que cal atiar els dirigents polítics, socials i cívics perquè a través de les institucions es vinculin els dèficits que pateix la nació amb la situació de dependència de l’Estat espanyol, alhora que cal donar a conèixer a la societat totes aquelles oportunitats econòmiques, socials, acadèmiques, culturals i tecnològiques que Catalunya està perdent pel sol fet de no ser un Estat i no poder decidir lliurement allò que mes li convé.

Així mateix, entenem que la majoria social necessària que doni suport a un procés independentista per la via estrictament democràtica no es construeix amb horitzons vagues ni amb una apologia a la satisfacció de polítiques socials que cap govern de la nació és capaç de dur a terme com a conseqüència de la situació de dominació política i d’espoli fiscal a què Catalunya està sotmesa.

Nosaltres estem convençuts que és el mateix procediment amb horitzons clars i terminis definits i l’existència d’un debat institucional amb la societat extens i rigorós allò que generarà la majoria social necessària per guanyar un referèndum de sobirania. De fet, les enquestes d’opinió ja remarquen que hi ha una majoria de ciutadans que consideren que l’actual marc autonòmic és insuficient i entenen que l’avenç en l’autogovern només és possible a través d’un Estat propi. L’Estat on som, esclerotitzat per forts elements centralitzadors i uniformistes, no està en condicions d’esdevenir un Estat plurinacional, on les nacions catalana i espanyola hi fossin en peu d’igualtat.

Ens basem en l’experiència d’altres nacions europees sense Estat que han accedit en temps recents a la independència per via democràtica o estan en procés d’aconseguir-ho, en
les quals el sobiranisme també era minoritari en l’inici del procés i on la mera activació d’una política d’orientació independentista ha fet créixer exponencialment el suport social en un termini breu. També tindrem en compte l’existència i l’experiència de realitats polítiques europees i d’arreu que han demostrat la viabilitat no només econòmica sinó també social, cultural, acadèmica i tecnològica de la independència política d’Estats de dimensions similars o d’alguna manera propers a Catalunya com Irlanda, Suècia, Noruega, Finlàndia o Suïssa; tot generant reflexions i estudis útils i pràctics que nodreixin la societat catalana i els seus representants d’ambició i confiança en les forces pròpies.

És l’hora, doncs, de contribuir a la creació i consolidació de factors reals de poder catalans (empresarials, ideològics, mediàtics, energètics, de benestar i de seguretat) que proporcionin avenços tangibles en la consecució de l’objectiu sobiranista. En aquest context, els membres del Cercle d’Estudis Sobiranistes, integrat per intel•lectuals i professionals, homes i dones competents, patriotes, i dedicats a nodrir d’idees un projecte de plenitud nacional, representants de les diverses sensibilitats del catalanisme, ens constituïm com a grup de reflexió i de debat, amb l’expressa voluntat de servir de catalitzador per propulsar el procés que ens porti a la fundació d’un Estat de la nació catalana independent en la Unió Europea com a marc de benestar, de riquesa, de pluralisme, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat i de virtut cívica.

Catalunya, setembre de 2007

Anónimo dijo...

Eu penso que Touriño e Quintana non coñecen a configuración eficaz don "tándem" clasicos:O número UN,o cargo.O número DOUS,o poder.Cada unha das áreas do goberno poden ser asumidas por ambos partidos,pero alternando estas dúas funciós en cada unha delas...

Anónimo dijo...

Hoxe,Alfredo Conde vótalle un cable ó bi-goberno no tema da "pasta gansa",no Correo.
¿Nenhum comentário?

Marcos Valcárcel López dijo...

PAGAR BEN O LABOR DOS POLÍTICOS?
Xa o facía tamén onte, a. cONDE, na columna que está colgada máis enriba.
Hai dous argumentos a favor de PAGAR BEN o labor dos políticos, que son estes:
(1) Que na empresa privada gañarían moito máis, que é o que di aquí A. Conde. En moitos casos sería certo (noutros non, hai "funcionarios do partido" que na privada durarían dous días).
(2) Que teñen que estar ben pagados para non ser tentados pola corrupción. Acaba de dicilo en Telemiño o meu amigo CÉSAR ANSIAS, a propósito do alcalde ourensán e os das grandes cidades: se estivesen mal pagados, sería máis doado tentalos. Isto pénsao moitísima xente, recoñezámolo.

Anónimo dijo...

O que pode ser "tentado pola courrupción" pode selo igual cobrando pouco que moito.Pra ése tipo de xente nunca é suficiente nada.O que tiñan que evitar os partidos é que ese tipo de xente chegara onde chega,pero si o propio partido e corrupto,ese perfil é o que necesitan prá financiación ilegal etc ,etc...

Anónimo dijo...

Primeiro, o de Quintana: eu, que non necesariamente penso nin escribo sempre o peor del e do seu grupo, na entrevista quixo saír ao paso dun escándalo e tentar/prometer buscar emenda. Fíxoo, xaora, dunha maneira é que, en efecto, lle renxen as engrenaxes.

Posiblemente non veña moito xa a conto, pero aquí está a miña versión sobre o asunto Losada. Non é por darme importancia, pero alguén demandou hai tempo que avisase.

Anónimo dijo...

Canto ao de Cataluña: que López Tena asine tal manifesto está dando abondo que falar, e en efecto non deixa de dar pé para comentario: resulta que alguén que non se considera español forma parte dunha altísima institución do Estado; resulta, ademais, que moi relevantes persoeiros e cabezas (saliento a figura de Carme Laura Gil) optan de maneira explícita pola independencia de Cataluña e para non tardar moito.

Canto ao primeiro, dado que López Tena está de momento en posesión da cidadanía española, nada se debe opor a que utilice ese medio para desenvolver a súa carreira e representar/defender o seu país dese modo.

Canto ao segundo, en Cataluña e Euskadi hai tempo que as antigas oposicións català-xarnego e euskaldún-maketo perderon virtualidade política, por moito que certas áreas do pensamento (?) e ámbito mediático conservador (ou non só) tenten revalorizalas con aplicación político-decisoria ou político-lingüística. E renxen tamén aquí as engrenaxes, madia leva, neste caso as que conectan Cataluña con España. A carga, de momento, é soportable; o que veña, ja ho veurem.

Anónimo dijo...

Todo renxe, amigo González. Até nós renxemos, ai!

Agradézolle que nos avise sempre as súas sempre suxestivas intervencións. Lereino a continuación.

Estou plenamente de acordo co que di XDC: o argumento de que hai que pagarlles máis porque senón estarían tentados de corromperse é unha falacia absoluta (na cidade de XDC tiñan un rexedor que gañaba moito e ademais..).

Hai razóns de abondo para que os políticos que ocupan funcións representativas ou de goberno teñan un bo soldo. Ninguén, agás un demagogo, diría o contrario.

Pero así como hai demagoxía dos que estan en contra, tamén a hai -e bastante- nos que están a favor. Xa XDC citou un exemplo. Outro é, cando menos en Galicia, o da empresa privada. Se fixeramos unha análise do seu persoal político estou seguro de que, como sinala Valcárcel, unha alta porcentaxe serían funcionarios que gañan agora moito máis que cando eran simples funcionarios. Moitos médicos, enfermeiros, mestres, profesores de instituto, profesores titulares de universidade (e non catedráticos con todos os sexenios de investigación consolidados), e non digamos xa membros dos aparatos dos partidos sen oficio nin beneficio que, como ben di Marcos, non durarían nin un segundo en ningunha empresa privada, etc., etc.

Esa é a realidade galega. E non me fagan facer unha escolma, que podería resultar sangrante.

Anónimo dijo...

Renxe.

Anónimo dijo...

Di hoxe o noso querido amigo Alfredo Conde:

"Os chamados ó exercicio das responsabilidades públicas teñen que ser de procedencia plural e de capacitación acreditada, donos de traxectorias profisionais e públicas o máis exemplares posibles e iso, entre outros, ten un xeito esencial de ser conquerido: ese exercicio ten que estar ben remunerado..."

Meu querido Don Alfredo, con todo o cariño, incurre vostede nunha falacia que coido que se denomina "Cum hoc ergo propter hoc", que ven querer dicir algo así como que unha cousa é consecuencia da outra. E, na práctica, non é este o caso.

Anónimo dijo...

Sinto de verdade a retirada de Imaz, era unha nota disonante na vulgaridade da política española. Escoitalo era descubrir unha forma diferente de entender a política. Tiven a sorte de compartir mesa con el en dúas ocasións e chamoume a atención o seu caracter conciliador, a súa capacidade de conxugar a composición dunha “musica” política interesante e ilusionante, cunha letra rigorosa e fundamentada mediante a aportación dun discurso propio. Vaise un home capaz, que ollaba mais ala dos titulares os medios de comunicación do día seguinte, o oposto a todos eses que teñen como preocupación a imaxe que dan nos medios e a evolución das enquisas, especialmente de como resulta a súa valoración nelas, ...aí o ten Sr leituga: un político diferente a eses que tanto lle gustan, un home a quen ninguén lle adxudicaría unha “foto” como a que no seu día fixo Martínez Barreiro do Sr. Presidente da Xunta.

Unha magoa

Anónimo dijo...

Eu nunca compartín mesa con Imaz, xaora. Mais, ao meu parecer, era tal como o pinta o anónimo anterior.

Si, unha mágoa.

Anónimo dijo...

Relacionado cun comentario de Apicultor anterior ó respecto dos curriculums dos políticos en xeral e en Galicia en particular dicir que:

"Josu Jon Imaz cumplió la semana pasada 44 años. Nació en Zumárraga y a los ocho años sufrió la muerte de su padre. Este hecho le llevó a tener que trabajar de camarero y en gasolineras para poder costearse los estudios de Ciencias Químicas, Se formó en Dirección General de Empresas en el curso 1989-90, dentro del Plan de Formación de la Dirección General de Ikasbide-Grupo Cooperativo Mondragón y completó la tesis doctoral en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao en 1994. Premio Extraordinario Fin de Carrera.
En diciembre de 1986 fue enviado por el Centro Tecnológico INASMET al Centro francés CETIM de Nantes, becado por el Ministerio de Industria y Energía dentro de su programa de formación de investigadores en el extranjero.
Imaz fue responsable del área de Composites y Polímeros de INASMET en el período 1987-89 y se incorporó al Grupo Cooperativo Mondragón en el período 1989-91 como promotor industrial. Desde 1991 hasta 1994 fue responsable del Departamento de Marketing y Relaciones Exteriores.
Aunque tenía un brillante futuro como investigador y ejecutivo del Grupo Mondragón, el veneno de la política le había ganado la partida y ya a los 15 años se había afiliado a Euzko Gaztedi (EGI), la juventudes nacionalistas... En junio de 1994 es elegido Eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo, cargo que desempeña hasta su nombramiento el 7 de Enero de 1999 como consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y portavoz del propio Gobierno Vasco.

A partir del Consejo de Gobierno celebrado con fecha 17 de Julio de 2001 es nuevamente titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y portavoz del mismo, cargos que desempeña hasta el 13 de Enero del 2004.

Finalmente, en la Asamblea General de Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco, celebrada los días 17 y 18 de Enero de 2004, es elegido presidente del Euzkadi Buru Batzar...

Anónimo dijo...

Apostar por el futuro

JOSU JON IMAZ* 12/09/2007

Hay momentos en la vida en los que las personas debemos enfrentarnos a decisiones complejas. Dar importancia a los proyectos en los que creemos o apostar por vincular esos proyectos a nuestra propia participación en los mismos. No quiero ocultar que en las últimas semanas he vivido esta disyuntiva. Y he tomado una opción. No seré candidato a la presidencia del EBB del Partido Nacionalista Vasco, para la que fui elegido hace cuatro años. Volveré a la actividad profesional después de más de trece años de compromiso intenso con aquellas funciones que EAJ-PNV me ha encomendado: diputado al Parlamento Europeo, consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y presidente de nuestra ejecutiva, el Euzkadi Buru Batzar.

La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Blogs que enlazan aquí
Siempre he creído en la política como servicio a la sociedad. He recibido mucho de esta sociedad desde niño, y he entendido la actividad política como compromiso personal con ella y sus ciudadanos. Como forma de devolver, aún a costa de más de un sacrificio, lo mucho que este país me ha dado. Por eso, siempre he defendido la política como un camino de entrada y salida. Finalizado este servicio, lo normal es que salgamos sin perpetuarnos en la actividad política. Ello sirve para mantener viva la conexión entre clase política y sociedad civil, tan necesaria en los tiempos que vivimos.

He trabajado en la medida de mis posibilidades por una Euskadi en paz, en la que la violencia, la amenaza y la extorsión sean para siempre desterradas desde el firme compromiso con los valores de la persona como clave de bóveda para construir la sociedad vasca. Y me siento muy orgulloso de haber mamado desde joven estos valores a través de mi militancia en el Partido Nacionalista Vasco.

Creo en una Euskadi en la que los diferentes sentimientos de pertenencia de quienes componemos la sociedad vasca convivan compartiendo un proyecto de país, cuyo futuro construyamos entre todos. Creo en una Euskadi en la que la voluntad democrática de sus ciudadanos sea la base de la mutua convivencia y en la que los acuerdos amplios entre diferentes sirvan para hacer frente a los retos de futuro. Un país pensando en nuestras hijas e hijos, en el que encuentren las mejores oportunidades para desarrollarse como personas en su integridad. Trabajo por una Euskadi en la que nuestra identidad vasca se construya en base a valores en un mundo cada vez más abierto y complejo, en el que el amor a lo propio no nos lleve a construir el futuro contra nadie. Como ese árbol al que equiparaba su obra el universal escultor Eduardo Chillida, enraizado en tierra vasca pero con sus ramas y hojas abiertas al mundo.

Me siento orgulloso de haber tenido esta responsabilidad en un Partido cincelado con la talla humana y política de personas como José Antonio Agirre, Manuel de Irujo, Juan Ajuriaguerra, Javier Landaburu o tantos otros. De personas que con su trayectoria construyeron un patrimonio llamado EAJ-PNV, con un activo que ha servido para que centenares de miles de vascos nos den su confianza y hayamos contribuido al autogobierno, a la convivencia, al bienestar y la estabilidad de Euskadi. Pero este patrimonio no es nuestro. Nos toca gestionarlo. La pluralidad de discursos, la división y la tensión que en algunos momentos ha trasladado EAJ-PNV a la ciudadanía, contribuyen a debilitar nuestro proyecto, a confundir a la sociedad vasca y a perjudicar la capacidad de este partido para articular en torno a él a las mayorías sociales vascas necesarias para construir el modelo de país que queremos.

Hoy, el esfuerzo por conseguir la unión en el seno del Partido Nacionalista Vasco nos obliga a todos. A mí también. La reproducción de la división que hace cuatro años se produjo en una transición de liderazgos compleja puede debilitar de forma importante a EAJ-PNV. Siempre he creído que en la vida no debe esperarse a lo que hagan los demás. Uno mismo debe dar los pasos que estima necesarios. Por ello, mi decisión de no ser candidato responde a una contribución que facilite un proceso interno que cohesione y una a nuestra opción política. Creo, con respeto al resto de opciones políticas, que EAJ-PNV tiene un papel de cohesionador y moderador de la política vasca, que puede verse perjudicado con la división y su debilitamiento. Por tanto, sin pretender patrimonializar ningún activo que sólo nos corresponde en el porcentaje de voto que tenemos, entiendo que por encima de actitudes cortoplacistas, el riesgo de división en el Partido Nacionalista Vasco añadiría dosis de inestabilidad y radicalidad a la política vasca.

Hay otra reflexión que no puedo pasar por alto. El nacionalismo vasco democrático ha jugado y juega un papel primordial en la construcción de nuestro país. El mundo está cambiando aceleradamente y, al igual que otras generaciones han hecho un esfuerzo ímprobo por modernizar y actualizar nuestro proyecto, también nuestra generación debe llevarlo a cabo. Conceptos como estado-nación, soberanía o independencia adquieren hoy tintes necesariamente diferentes de lo que en el pasado representaban. Las fronteras se debilitan e incluso desaparecen en nuestro entorno, y desde el nacionalismo vasco democrático tenemos que ser pioneros en las reflexiones de actualización de nuestro bagaje fundacional, de un partido que nace para preservar un pueblo que perdía su identidad y su régimen de libertades histórico. Pero un partido no puede llevar adelante una modernización necesaria en un contexto de competición por el discurso. La reflexión serena exige liderazgos no cuestionados y partidos unidos y sólidos.

Quiero terminar mostrando mi plena confianza en las personas que componemos el Partido Nacionalista Vasco, así como en la propia sociedad vasca. En la capacidad de avanzar con éxito a través de los retos presentes y futuros, así como la convicción de que mi decisión será un pequeño grano de arena en este camino. Agradezco de todo corazón el apoyo de los que tanto desde el seno del partido como del conjunto de la sociedad me han ayudado en mi labor. Y también, sinceramente, a los que desde la crítica interna o externa, han contribuido a hacer más contrastadas y reflexivas cada una de mis decisiones. La cohesión de EAJ-PNV saldrá fortalecida. Y creo honradamente que es un capital para el conjunto de la sociedad vasca. Incluso para muchos que no comparten nuestras ideas y proyectos.


* Presidente del EBB de EAJ-PNV

Anónimo dijo...

O Sr Apicultor é un valiente: votaría anes ó Sr. Caballero (Catedrático e novelista) que ó Sr. Touriño (discreto Titular de Universidade), eu non o tería tan claro....

Anónimo dijo...

Leo con moita atención o artigo do amigo González escrito co seu admirable estilo, sen parangón hoxe en Galicia (nin o admirado por moitos de vostedes Manuel Barreiro lle chega á altura dos seus zapatos: QUintana, acórdese del para a vindeira remodelación, se é que hai tempo para ela). Afirmada a miña devoción pola elocutio do noso amigo lugués, quixera apuntar algo sobre Losada. É tópico que resoa nestes días lamentar, digamos, a súa vehemencia (descrita con metáforas meteorolóxicas que lidas con afecto poden ser mesmo eloxiosas). Pero creo non errar cando interpreto tales consideracións como vituperio. Non hai comentarista (agora que a arbre vai no chan proliferan) que oculte a proverbial iracundia de Losada. Nono vou desmentir, pero para mín que ese carácter permite a moitos, como o propio González, salvar o seu labor, que, segundo tal tese dun temperamento invencible, fica incomprendido. Non coñezo a Losada, pero me gustaría, e moito, que alguén me explicara en que se nota que unha persoa é brilante; cómo medilo?; quen o mide? Eu non me atrevo a xulgalo polas varias ocasións nas que o teño escoitado sen atopar un indicio de tal brilantez, porque probablemente estea eu equivocado ou pouco atento aos seus méritos. Pero vexo que tal especie (o de home capaz perdido polas maneiras) exténdese sen exame previo. E se fora coma decían os clásicos que a forma determina a sustancia e a sustancia esixe unha forma?

Anónimo dijo...

Arume: se o tomase ao pé da letra, vde. abrumaríame. Reciba o meu insuficiente agradecemento e desculpe que ante todo entre noutro tema dos tratados neste fío.

Josu Jon Imaz é sen dúbida un político de mérito. Non esquezamos, con todo, que tentou impor as súas, particulares teses de grupo no partido que o elixira presidente por unha minoría tirando a exigua. Dígoo, exclusivamente, para dalgún modo prever que a espontánea simpatía polo caído ou dimitido -nomeadamente cando se cae ou dimite con elegancia- non vaia derivar nunha connotación de bos e malos.

Do seu artigo de despedida, permítome seleccionar como máis valioso a visión, a rentes da terra, sobre a historia do PNV e o seu papel na sociedade vasca, xunto co afán construtor e de unidade. Selecciono ademais, con breve comentario, un par de pasaxes:

"Creo en una Euskadi en la que los diferentes sentimientos de pertenencia de quienes componemos la sociedad vasca convivan compartiendo un proyecto de país, cuyo futuro construyamos entre todos. Creo en una Euskadi en la que la voluntad democrática de sus ciudadanos sea la base de la mutua convivencia y en la que los acuerdos amplios entre diferentes sirvan para hacer frente a los retos de futuro. Un país pensando en nuestras hijas e hijos, en el que encuentren las mejores oportunidades para desarrollarse como personas en su integridad. Trabajo por una Euskadi en la que nuestra identidad vasca se construya en base a valores en un mundo cada vez más abierto y complejo, en el que el amor a lo propio no nos lleve a construir el futuro contra nadie. Como ese árbol al que equiparaba su obra el universal escultor Eduardo Chillida, enraizado en tierra vasca pero con sus ramas y hojas abiertas al mundo". Perfectamente dito; a mesma música, por certo, e boa parte da letra levo anos escoitándoas doutro intérprete: Juan José Ibarretxe.

"Conceptos como estado-nación, soberanía o independencia adquieren hoy tintes necesariamente diferentes de lo que en el pasado representaban. Las fronteras se debilitan e incluso desaparecen en nuestro entorno, y desde el nacionalismo vasco democrático tenemos que ser pioneros en las reflexiones de actualización de nuestro bagaje fundacional, de un partido que nace para preservar un pueblo que perdía su identidad y su régimen de libertades histórico". Nin máis nin menos, e particularmente "Conceptos como estado-nación, soberanía o independencia adquieren hoy tintes necesariamente diferentes de lo que en el pasado representaban"; así e todo, se cadra convén que o que proclama a novidade a vaia precisando un pouquiño: aclarando ao mellor que non sobra de todo a letra vella, que podería ser unha maneira de achegarse aos compañeiros disidentes.

Anónimo dijo...

Esa dedución que fai vostede, señor Anómino, non se colixe das miñas palabras. Eu dixen o que dixen para soster a tese de que, en Galicia, a maioría dos cargos públicos proceden do funcionariado, e en moita menor medida da empresa privada. E que unha elevada porcentaxe deles, entre pitos e frautas, gañan máis agora que cando eran funcionarios. Isto dicíao para afirmar que o argumento típico da equiparación con altos executivos da empresa privada non ten razón de ser en Galicia. Isto é, que considero que, hoxe por hoxe, están xa ben pagos os nosos políticos e que hai que conxear -e non subir dunha ou doutra forma- os seus emolumentos.

Espero que agora quedara clara a miña posición.

Anónimo dijo...

A Losada, Arume, posiblemente lle falten dous dos elementos por excelencia clásicos: equilibrio e proporción. A súa brillantez, por outra banda, é algo que colixo pero non dou ben substanciado, por culpa seguramente tanto de descoñecemento meu coma da dificultade inherente ao intento de atrapar a sutileza: sería patente, se a miña tese/intuición é correcta, en momentos e detalles.

Achego algún indicio, de xeito que supoño insatisfactorio: para o meu ver, Losada ten formación, experiencia, contactos e lucidez; e foi capaz de manexar tales condicións para proxectar a imaxe pública de alguén que polo ano 2003 era só un ex-alcalde exitoso de vila pequena, dirixente dunha forza sen apoios mediáticos e descoñecido -probablemente- para un oitenta por cen dos galegos en idade de votar.

Se Quintana é hoxe quen é na política nacional, débello ante todo ao seu esforzo e o sostén do corpo político-electoral do BNG-partido e o BNG-sociedade (afortunada dicotomía que supoño vdes. coñecen e aquilatan). Pero parte da destreza adquirida para moverse nos enguedellados ámbitos do poder económico, medios, etc... moi posiblemente lle veñan do asesoramento e guía de Antón Losada.

Nunca lle escoitei a este unha conferencia; si que, pola contra, lle teño lido bastantes artigos e presenciado debates coa súa presenzae participación. Adoita ser nestas contundente cando é preciso, e non está de máis recoñecer que niso non é só. Son innúmeros os casos de agresividade e iracundia que son denunciados no seu exercicio do poder político, e é difícil supor que todos son incertos, por moito que algún episodio (o da presunta fámula expulsada con malos modos) presente dúbidas considerablemente fundamentadas. Cabería, con todo e tamén, preguntarse se algún deles non serán modos de fera no medio da selva (supoño que, máis ou menos, me entenden); e tamén se noutras ocasións non poñería o corpo como engado para afastar a atención daquel a quen "servía".

Xa dixen que me pareceu leal; o resto penso que xa o dixen, aquí ou aló. Só engado, como mostra de enxeño, versión libre dun irónico aserto dirixido na TV a Ignacio Villa, referido a este e a dereita pública en xeral, a raíz de empezaren a fixarse en Quintana e, xa que logo, atacalo: "Os felicito. Ya tenéis otro juguete, un bicho nuevo".

Así é el, a miúdo descoloca.

Anónimo dijo...

Comparemos, por un momento, a Losada con Quintana. Pensemos nas cualidades positivas dun e doutro. Quen gaña por goleada?
Si, gaña Losada, aínda que o number one do BNG é Quintana. Quen o entende?
Losada logrou o que só Beiras conseguira: que escoitasen nacionalismo galego nas espeñas de sus entretelas. Só por iso xa lle habería que poñer un monumento.


Insisto: comparar a Losada con Quintana e como comparar a Barreiro Rivas co fulano aquel que ía dicindo por aí que el non era político... e que, efectivamente, non sabía nada de nada. Quen era o presi e quen o vice?
Pero a Losada perdeuno a soberbia... e querer mandar máis que o seu superior....

Anónimo dijo...

Vaia, xa vexo que apreza ás "personalidades fortes". Curioso, moi curioso.

Anónimo dijo...

E que opina vostede de Losada, apicultor?

Anónimo dijo...

Tiven un certo trato con el cando aínda era "un ninguén". Quedou coma un porco por un detalle insignificante.

Listo (e aproveitado) coma un raposo e un impresentable como persoa.

Anónimo dijo...

Moitos traballadores e xornalistas de "La Voz de Galicia" que coñeceron a Losada cando era a man dereita de Emilo Rey coincidirían se lles preguntasen cos calificativos do apicultor.

Anónimo dijo...

Logo o que dixo Quintana era un bluff?

lei de función pública

Méndez Romeu avisa de que non se revisará o plus de altos cargos
O conselleiro da Presidencia contéstalle a Anxo Quintana que "as normas, unha vez aprobadas, son vixentes"

O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, o socialista José Luís Méndez Romeu, rexeitou onte que a futura reforma da Lei da Función Pública vaia levar a revisión do plus de altos cargos e insistiu en que estas retribucións supón un incremento de 250 euros ó mes, de forma que se elevan a un total de 3.000 euros brutos ó ano.

Preguntado sobre a postura do vicepresidente da Xunta, quen ve posible que na futura reforma do marco normativo se revise o complemento de case 15.000 euros para altos cargos, Méndez Romeu sostivo que, sen querer "censurar" as declaracións do nacionalista Anxo Quintana, por considerar que non sería "prudente" por ser un membro do Goberno, si matizou que tampouco as pode "aplaudir" polo "risco que supón na modificación dun marco legal".

Deste xeito, afirmou que "as normas recoñecedoras de dereitos individuais, unha vez aprobadas, son vixentes", e aclarou que, coa Lei da Función Pública, o Goberno galego adaptou a lexislación galega nesta materia ó marco lexislativo español "nos termos literais".

Méndez Romeu insistiu en que o plus de case 15.000 euros recoñecido a todos os funcionarios que desde 1981 ocuparon altos cargos nas administracións autonómicas, provincial ou local, durante dous consecutivos ou tres alternos, experimenta só un incremento de case 3.000 euros brutos anuais sobre as retribucións anteriores.

Así, sinalou que os funcionarios que tradicionalmente consolidaban parte das súas retribucións ó exercer funcións de libre designación, incompatibles con calquera outra actividade profesional, recibían unha consolidación salarial de 11.000 euros anuais. Tras a modificación da normativa, esa cantidade increméntase en 250 euros ó mes.

Igualar as retribucións coas do resto do Estado

"Lamentablemente para os afectados, non hai incrementos de 14.000 euros", subliñou o conselleiro de Presidencia, quen subliñou que a igualación das retribucións coas do resto do Estado xa se realizou noutras nove comunidades autónomas.

Deste xeito, xustificou a medida adoptada nun "obxectivo moi ambicioso": "reducir drasticamente a temporalidade actual na Xunta e ao mesmo tempo despolitizar os postos directivos da administración ata o nivel de xefe de servizo". Por todo iso, concluíu que se trata de "unha norma moi importante", que "afecta a moitos miles de funcionarios na comunidade galega".

Anónimo dijo...

O BNG informa

Número EXTRAORDINARIO

Dado o debate público xerado arredor do denominado plus dos ex-altos cargos e co fin de aclarar algunhas cuestións transmitidas de xeito confuso enviámosvos a seguinte nota aclaratoria:

En PRIMEIRO LUGAR a denominada consolidación de grao para os altos cargos leva 17 anos en vigor pois foi introducida no ámbito da Administración do Estado pola Lei 31/1990, de Orzamentos Xerais do Estado para 1991, cando o PSOE dispuña de maioría absoluta

En SEGUNDO LUGAR, esta consolidación de grao para os funcionarios que sexan altos cargos da Administración de Galiza lévase a cabo co goberno do PP mediante a Lei 2/1998 de medidas de réxime orzamental, función pública, patrimonio, organización e xestión.

En TERCEIRO LUGAR, recentemente aprobouse a nivel estatal o Estatuto Básico do Empregado Público (lei 7/2007, de 12 de abril) no que se amplía esa consolidación a novas categorías de altos cargos. Este Estatuto é de aplicación no conxunto das Administracións Autonómicas e, polo tanto, tamén en Galiza.

En CUARTO LUGAR, o proxecto de lei de reforma da Lei 4/1998, da Función Pública de Galiza, pactado entre o PSOE e o BNG e aprobado polo Consello da Xunta non contiña ningunha modificación a respecto deste tema e merecía globalmente o noso apoio.

En QUINTO LUGAR, o PP presentou unha enmenda no Parlamento, que logo foi transacionada co PSOE, na que se contempla a igualación da cantidade a percibir polos altos cargos da Administración Galega cos da estatal. Isto supón que o incremento aprobado é de 2.988 euros ao ano, e non de 15.000 como se reflexou nalgúns medios.

En SEXTO LUGAR, cómpre aclarar o sentido do voto do BNG en base ao seguinte:

A aplicación no Parlamento do pacto de goberno subscrito entre BNG e PSOE determina que sexa a forza política que ostenta a Consellaría promotora de cada proxecto de lei a que teña a última palabra para, tras da correspondente negociación, acordar a aceitación, rexeitamento ou transacción das emendas apresentadas durante a tramitación parlamentar. Do mesmo xeito, este pacto determina que as dúas forzas que sustentamos o goberno manteñamos unha mesma posición nas votacións.

É por iso que, como BNG, votamos favorabelmente determinados proxectos de lei, como o da presente ocasión, pese a manter reservas sobre algúns dos seus aspectos. Mais é tamén por esta razón que o outro socio de goberno tivo que facer o propio con outros proxectos promovidos por Consellarías dirixidas polo BNG.

Actuar no Parlamento doutro xeito, rachando a unidade de voto da maioría que dá sustento á Xunta bipartita, debilitaría o acordo de goberno, a nosa capacidade para sacarmos adiante as nosas actuacións nas consellarías que rexentamos e afortalaría un dos eixos principais de oposición do PP. Sempre e cando, claro é, que non se pretenda que o BNG apoie decisións expresamente contraditorias co contido do pacto de goberno.

Con todo, ao non estarmos de acordo con ese aspecto da reforma da lei e conscientes do malestar social creado, o Grupo Parlamentar do BNG ten a disposición, nun marco de diálogo cos outros Grupos Parlamentares, para chegar a unha reformulación da mesma.