1 nov. 2007

EN POLEIRO ALLEO
"CORAZÓN", de Bieito Iglesias (ECG 1-XI-07). O amigo Bieito Iglesias, sábeno ben os que teñen a sorte de coñecelo, é , entre moitas outras virtudes que ten, un altísimo especialista en asuntos de Corazón: e non falamos do plano médico, senón das revistas couché e prensa rosa. Non sei de onde saca tanta información, pero tenos feito rir en xuntanzas a gargalladas falando do Julio Iglesias e dos grandes da jet. Para proba este artigo.

"Que nos dure a realidade do país", Alfredo Conde (ECG 1-XI)

8 comentarios:

Xosé M. González dijo...

Teño visto dar beliscos deses, pola pinta terribles; algún, non precisamente no brazo. Supoño que agora beliscan elas; a min, no seu día, o que me teñen é dado algunha puñada no estómago.

Xosé M. González dijo...

Pois a realidade do bo do don Alfredo non será, en efecto, a peor das posibles; para o galego, digo. Porque a outra (castelán os novos, galego os vellos cando non hai novos; comparece aquel, desaparece este -por educación, seica-) aínda é ben máis corrente.

Non debería molestar o que fala galego todo o tempo e con calquera; non debería -digo-, porque tamén será -tamén digo- escolla libre. Con corazón, incluso, xa que está no tema e ninguén o dixo.

Xosé M. González dijo...

Aclaro o anterior: o discurso de Conde está ben claro, e ben vin que hai unha médica galegófona. Teño pouco claro, así e todo, que non haxa un -sempre son moitos- que non se moleste; por educación. Ou que deixe a un por imposible, con ou sen aceno despectivo: xa se sabe, ou se ten ou non se ten.

marcel swann dijo...

É certo que, con determinadas persoas, adoitamos a empregar unha determinada lingua porque así se "instituiu" esa relación hai tempo e agora custa moito cambiar.
Pero pódese cambiar. Alguén que defende o galego debería ter que falar sempre en galego con todo o mundo que o entenda.
Outra cousa é falar cun madrileño en Madrid...

Xoan da Coba dijo...

Vénme de gostar,Mr.Swann,ese uso do verbo "instituir".En efecto, as relaciós persoais son tamén "instituciós",anque afecten só a dous(Francesco Alberoni) e,entre outras cousas,manexan unha lingua "oficial" concreta.

Xosé M. González dijo...

"A Nosa Terra" desta semana, páxina 15:


Nun acto do 30 aniversario da Confederación de Empresarios de Pontevedra
UN ECONOMISTA AFIRMA QUE HAI QUE 'ACABAR CO GALEGO'

...
[Juan E.] Iranzo [Director do Instituto de Estudos Económicos] explicou que unha das causas do forte crecemento de Irlanda, até situala coa renda "per cápita" maior da UE xunto con Luxemburgo, foi o de "acoller ao inglés como lingua propia, acabando co gaélico", convidando aos empresarios a facer o mesmo co galego.

Dáse a circunstancia de que o programa do 30 aniversario da CEP estivo realizado integramente en castelán por máis que a maioría dos seus perto de vinte mil asociados teñen o galego como lingua materna. En castelán expresáronse todos os intervintes no acto de clausura celebrado no Auditorio do Centro Cultural Caixanova de Vigo o 30 de novembro, incluído o conselleiro de Economía Xoán Ramón Fernández Antonio, que deu cabo á xornada.

Na cea posterior, o presidente Pérez Touriño, que comezou falando en galego e repartiulle á prensa o seu discurso neste idioma, usaría posteriormente o castelán.

A intervención de Iranzo provocou murmurios de desaprobación entre parte dos asistentes, algúns dos cales criticaron tamén a postura de Touriño

...

Xosé M. González dijo...

No mesmo número de ANT, páxina 9, entrevista co Sarille. Bastante máis matizado ca nos artigos, expón claves sociolingüísticas que todo o mundo que non queira desfacerse do galego debería abordar para reflectir.

Anuncia libro: "A impostura e a desorientación na normalización lingüística". Leva traza de que deberiamos facerlle caso. Política Lingüística, unha das maiores imposturas no que levamos de lexislatura galega.

Xohan da Coba dijo...

Vaia,o que teño eiquí xa é atrasado.Nesas páxinas veñen Xesús Paz e M.Conde.Pois agora,hasta mañá xa non o compro.:((