14 feb. 2008

en poleiro alleo

A política, o Lazarillo, Madame Bovary: "Comicios e buleiros", de Anxo Tarrío (GH 14 febr.).
Os futuros nenos centenarios: "Daquí á eternidade", de Bieito Iglesias (ECG 14 febr.).

2 comentarios:

arume dos piñeiros dijo...

O que amosaba o Lazarillo co personaxe do buleiro (buldeiro?) segue a ser triste realidade 350 anos despois. Se Erasmo levantara a cabeza e mirara cómo campan aínda a superstición e o negocio ao redor da relixión e do medo. A vella polémica dignitas hominis contra a miseria hominis. E nós aínda sen decatármonos despois de tantos mortos.

arume dos piñeiros dijo...

Non entrei noutro fío sobre a cualidade literaria de Bieito Iglesias, sobre todo cando derivou nun parangone con outro que escribe columnas líricas na Voz. Podemos non gustar do seu estilo, dos temas elixidos, da sintaxe ou das metáforas empregadas. Pero cursi, cursi, o que se di cursi (ou sexa: cursi) non lles é. Entre azucarillos e aguardientes, eu creo que Iglesias elixirá sempre o segundo.