31 mar. 2008

O amor desactiva a rexión do cerebro encargada de criticar o ser querido
Unha investigación revela que se para a zona do cerebro encargada do xuízo social e da avaliación das persoas (Vía Tacho. Texto completo en Comentarios).

14 comentarios:

marcos valcarcel dijo...

El amor desactiva la región del cerebro encargada de criticar al ser querido

Una investigación revela que se para la zona del cerebro encargada del juicio social y de la evaluación de las personas

AGENCIAS 23-03-2008

Las últimas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han revelado que las personas que están realmente enamoradas pierden la capacidad de criticar a sus parejas, es decir, se vuelven incapaces de ver sus defectos, lo que viene a confirmar aquel popular refrán que asegura que "el amor es ciego".

Al menos esto es lo que sucede en los casos de amor romántico o maternal, en los que se ha detectado que, ante determinados sentimientos, se activan las mismas regiones del cerebro, según ha explicado a Efe la neurobióloga Mara Dierssen, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona.

Lo más curioso del caso, sin embargo, es que, paralelamente a esta estimulación que se produce en las mismas regiones cerebrales, en ambos tipos de amor se "desactiva" la zona del cerebro encargada del juicio social y de la evaluación de las personas.

Se suprime, por tanto, la capacidad de criticar a los seres queridos, una situación que se reproduce tanto en humanos como en animales. "Cuando nos enamoramos perdemos la capacidad de criticar a nuestra pareja, por lo que puede decirse que, en cierta manera, el amor es ciego", señala Dierssen, que recientemente ha participado en un ciclo sobre "Amor, ciencia y sexo" organizado por la Obra Social de La Caixa.

Los estudios que desde hace varios años se llevan a cabo en humanos y ratones para conocer el complejo funcionamiento del cerebro están aportando datos tan novedosos como sorprendentes en el siempre estimulante terreno del amor. Estos avances están ayudando, por ejemplo, a responder a preguntas tan básicas, pero también tan enigmáticas y sugestivas, como qué pasa en nuestro interior cuando nos enamoramos, qué sucede en el cerebro o por qué sentimos -o no- deseo sexual.

Una adicción química

El diccionario de la Real Academia Española define el amor como "un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser". Para Mara Dierssen, sin embargo, el amor es algo más simple: "Una adicción química entre dos personas".

Dice esta investigadora que cuando existe enamoramiento de verdad se dan, en mayor o en menor medida, una serie de circunstancias comunes, como la atracción física, el apetito sexual o el afecto y el apego duradero.

Estos sentimientos desencadenan en nuestro interior un conjunto de alteraciones químicas que generan sustancias como la dopamina, responsable de la sensación de atracción, o la serotonina, implicada en los pensamientos obsesivos.

El análisis de estos aspectos, así como de la actividad cerebral, también ha permitido constatar que el cerebro de hombres y mujeres funciona de manera diferente en cuanto al amor se refiere y que cuestiones como los diferentes niveles de apetencia sexual tienen una explicación científica.

El hombre es más sexual

"Se ha descubierto que existen diferencias entre géneros, de manera que el hombre es más sexual, tiene un apetito sexual más constante, mientras que la mujer es más sensitiva", explica Dierssen.

Incluso la infidelidad afecta de manera diferente a unas y otras especies. Se sabe, por ejemplo, que sólo el tres por ciento de los mamíferos son monógamos, como los ratones de la pradera, las orcas o el hombre, mientras que la gran mayoría son promiscuos.

No obstante, advierte Dierssen, un experimento llevado a cabo en ratones de montaña, caracterizados por su gran promiscuidad, ha permitido comprobar que la monogamia animal es genética y que una simple manipulación de los genes de estos animales puede hacer que los machos sean fieles a su pareja.

El experimento, por el momento, no se ha efectuado en personas, aunque ha despertado un gran interés por el alcance que puede tener en las relaciones humanas, teniendo en cuenta que más del 15 por ciento de los españoles afirma haber sido infiel alguna vez en su vida, mientras que el 43 por ciento asegura haberlo deseado en algún momento.

XDC dijo...

A mín sempre me fan rir eses estudos que atribúen zonas físicas definidas do cerebro a actitudes psicolóxicas,ou sentimentos, cuxa definición é totalmente convencional, e variable según as culturas.
Cal é a zona do cerebro correspondente ao "espíritu de loita"?. Sería importante sabelo, pra os militares.
Cal é a zona do cerebro on se aloxa o altruismo?.
Cal é a zona do cerebro encargada da piedade relixiosa?.
Cal é a zona do cerebro encargada do amor aos familiares?.
Poderíamos facernos miles e miles de preguntas similares. Os intereses variarían dunha época histórica a outra, dunha cultura a outra. Non habería cerebro suficiente pra aloxalas a todas esas "zonas". Pero, sí diseñamos os experimentos adecuados, algo atoparemos, seguro. Atópase o que se busca, e vese o que se quere ver.

XDC dijo...

"A zona do cerebro encargada de criticar ao ser querido", manda carallo.
"A zona do cerebro encargada de criticar ao ser non querido".
" A zona do cerebro encargada de criticar aos políticos".
A encargada de non criticalos.
A encargada de criticar aos vellos.
A encargada de criticar aos novos.
A encargada de criticar ás vellas.
A encargada de rifarlle aos outros conductores.
XDDD.

XDC dijo...

Diseñen os experimentos adecuados pra determinalas. Preparen os electrodos.

Anónimo dijo...

1)Cal é a zona do coche que se encarga de que non chova dentro?.
2)Cal é a zona do coche que se encarga de que vayamos cómodos?
3)Cal é a zona do coche que se encarga de que o coche sea bonito?
4) cal é a parte encargada de que ande?
Os resultados dos experimentos deron:
1) A porta traseira esquerda. Conseguíuse eliminala mediante enxeñería xenética, e o coche do único voluntario que se prestóu á experiencia mollóuse por dentro.
2) As rodas de atrás. Eliminárense en dous coches de tracción dianteira de diferentes modelos i eran incomodísimos.
3) O capó. Quitóuselle a un par deles e quedaban horríbeis, có motor á vista.
4) A caixa de cambios.

Cando as preguntas son absurdas, as respostas tamén.

XDC dijo...

It was me. Era eu.C´était moi.

XDC dijo...

Esto conecta có outro post, o que fala dos "mestres". Os "mestres", os "xenios", teñen "olfato" pra escoller as "preguntas" adecuadas, e non perderse na "selva" de cuestiós absurdas que levan necesariamnete a resultados absurdos.

arume dos piñeiros dijo...

Non podía crer que a RAE fose tan cursi para definir o amor. E fun ao diccionario e mirei desde o ano 1726 se xa existía tal definición. Pois non: trátase dunha innovación da penúltima edición. Ou sexa unha cousa ben moderna. Ía xa falar cuns cantos académicos para pedirlles que, por favor, mirasen ese lema, pero estou vendo que ao millor meto a pata.
Antes, nos xoves de reunión na Academia tomaban xinebra (a pelo ou cun xeo, pero sen acompañantes tónicos), pero agora debe haber moito licor de herbas azucaradas ou cubalibres de ron, excesivamente doces para o caletre léxico.

Anónimo dijo...

Eu non sería tan "despectivo"(?) cos descubrimentos neurolóxicos, máis tendo en conta que o século vai ser pródigo neste tipo de achádos.
Non son esperto no tema pero teño entendido que a especialización cerebral xa está perfetamente asumida e incluso ubicada fisioloxicamente.
Unha das teorías máis recentes, a do cerebro triuno, fala de tres cerebros: o cerebro reptiliano (o máis primitivo que regula as funcións instintivas básicas), o cerebro límbico ( encargado das funcións emocionais e afectivas) e o cerebro racional ou neocortex coa súa división en dous hemisferios diferenciados funcionalmente.
É un tema apaixoante polas repercusións que pode ter para o mundo da educación.
Xabimusic.

XDC dijo...

Vou facer un comentario máis, e xa corto o rollo. Por si non me expliquéi ben, que é probable.

Cando preguntamos "Cal é a parte do coche encargada de que vaiamos cómodo, ou de que sexa bonito", a pregunta formulámono en base á nosa propia "lóxica" e intereses, non á "lóxica estructural" do coche. Obviamente a única respota con senso é que "todo o coche" é responsable de que sexa bonito ou cómodo. Cando plantexamos a posibilidade dunha zoa "da crítica social" caemos no mesmo erro de supoñer unha estructura organizativa axeitada á nosa "lóxica macroscópica". Non ten senso xa a propia cuestión. É como tratar de medir temperaturas cunha báscula. Lóxicamente, si diseñamos algún procedemento experimental(viciado, xa de raiz),algún resultado vai dar.

XDC dijo...

Efectivamente, Xabimusic. E os resultados da neuroloxía serán útiles no ámbito da neuroloxía. E as especializaciós de zonas do cerebro están probadas en moitos casos, pero pra actividades relacionadas có propio cerebro e "isomorfas" coa súa propia estructura. Si eu pregunto cal é a parte do coche que, conveñentemente estimulada, ofai cambiar de dirección, está claro que é o volante. Pero "conveñentemente estimulada". O coche non cambia de dirección si lle dou un martillazo ao volante, non vai coa súa "lóxica". E moitas veces estimulamos o cerebro dun xeito absurdo, precisamente porque non coñecemos a súa lóxica, "antropomorfizamos" o seu funcionamento e chegamos a conclusiós disparatadas.
Gustaríame saber o eco que tuvo o artigo na revistas serias de neuroloxía, que é algo diferente dos periódicos.

XDC dijo...

"Se activan las mismas regiones".
Si é por activarse, tamén se activan as mesmas partes do corpo en actividades físicas con sensos totalmente diferentes.
Obra social de La Caixa.Buf.
Desculpen. O meu amor polo rigor científico, cando se fala de ciencia, vótame a perder.

peixiño dijo...

Tontería sobre tonterías, sensacionalismo mediático, fabricación de noticias, facturación de necedades. Quen esté un pouco ao día nos estudios da mente, non pode senón lamentar estas deformacións do coñecimento.

Anónimo dijo...

Tontería sobre tonterías, sensacionalismo mediático, fabricación de noticias, facturación de necedades. Quen esté un pouco ao día nos estudios da mente, non pode senón lamentar estas deformacións do coñecimento.