5 jul. 2008


Medalla de Ouro
Andoliña 5 xullo 2008. Imaxe: don Paco Fdez del Riego, por X. Vizoso.

18 de maio de 1948. Dende Madrid Ramón Piñeiro escríbelle ó seu amigo Fernández del Riego e pídelle información sobre a nova editorial que se está a xestar, ofrecendo toda a súa colaboración "para que esta empresa acade a envergadura e a consistencia necesaria para que se asegure un influxo cultural permanente e eficaz". Dende o comezo está moi claro que o que recibirá o nome de Editorial Galaxia, fundada o Día de Galicia de 1950, é moito máis que unha empresa cultural: en realidade, é un gran proxecto político de resistencia dende o galeguismo e de imaxinación dun futuro diferente para a nosa terra.
Contaban para iso cos mellores vimes: don Paco del Riego e Piñeiro, Otero e Carballo Calero, Xaime Isla e Gómez Román, toda a Xeración Galaxia de ensaístas e poetas. Cando naceu, os galeguistas do exilio interior recibían por subscrición todos os libros da casa: un par de centos de militantes da galeguidade. Logo virían as novas xeracións de estudantes de Compostela, que publicaron aló os seus libros, nas coleccións para noveis: entre eles, Carlos Casares, futuro director.
Unha Medalla de Ouro ben merecida: o premio a todo un país simbolizado no mellor ADN do seu pensamento e da súa creación.
A conquista de Galaxia é que Galicia non sexa monopolio de ninguén»

7 comentarios:

arume dos piñeiros dijo...

Curiosa versión en galego da suposta versión castelá da noticia que xa viña en galego na Voz.

Anónimo dijo...

O premio a Galaxia e a Piñeiro é un premio á Galicia de todos !Viva Galicia Ceibe!

Zepo dijo...

O Premio a Galaxia non é un premio a Galiza de todos, o premio a Galaxia é un premio a unha idea de Galiza, que non é dende logo unha Galiza Ceibe.

home tranquilo dijo...

Así como non hai unha única idea de Galiza, tampouco hai unha única idea de Galiza Ceibe. Xa que logo, está de máis o "dende logo".

Zepo dijo...

Os galeguistas-piñeiristas non asumirían nunca unha Galiza-Ceibe.

zipo dijo...

Si usted lo dice...

Anónimo dijo...

Se vostede o di.